Klageadgang

Er du uenig i afgørelsen af din forsikringssag ?

Hvis du uenig i vores afgørelse, så kontakt den afdeling/person hos os, der har behandlet din forsikringssag. Hvis sagen kan løses på denne måde, er nemmest og hurtigst for begge parter.

Hvis din henvendelse ikke fører til en løsning, har du forskellige klagemuligheder.

Klager vedrørerende private og erhvervsmæssige skadesforsikringer kan du rette til vores klageansvarlige, der vil se på sagen med friske øjne og give sin vurdering.

Adressen er:

First, Nytorv 3, 1450 København K

E-mail mok@first.dk

Telefon 70 70 24 70

Hvis du ikke kan blive enig med os, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring.

Hvis du beslutter dig for at klage, kan du klage online til Ankenævnet for Forsikring via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside forbrug.dk

Alternativt kan du indsende din klage med almindelig post. Her er fremgangsmåden:

Download Ankenævnets klageformulari PDF eller Download Ankenævnets klageformular i Word
Udfyld klageformularen i hånden eller på maskine/tekstbehandlingsprogram (Microsoft Word). Husk at underskrive klageformularen.
Tag kopi af de bilag, der er relevante for nævnets behandling af sagen. Afhængigt af hvad sagen drejer sig om, kan der være tale om f.eks. lægelige akter, vidneerklæringer, korrespondance med selskabet, fotos, tekniske undersøgelser mv. Nævnet kan ikke afhøre vidner, og derfor bygger afgørelserne på det skriftlige materiale nævnet modtager fra parterne i sagerne.
Send den udfyldte klageformular med bilag med almindelig post til os på følgende adresse:
Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, Box 360, 1572 København V

Du skal betale et klagegebyr på 200 kr., hvis du vil klage.

Du kan læse mere om, hvad der sker, efter du har afleveret din klage i brochuren Vi har registreret Deres klage (PDF)*

Har du ros til os eller forslag til hvordan vi bedre kan hjælpe dig ?

Hvis du har ros til os eller forslag til hvordan vi bedre kan hjælpe dig, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi tror på at den sikreste vej til forbedring er gennem dialog med vores kunder.

Skriv til os på flp@first.dk