Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring kan være en god hjælp til at gøre de økonomiske følger af en ulykke mindre belastende for dig og din familie i tilfælde af at uheldet skulle være ude. Ulykkesforsikringen kan tegnes så den passer med dine behov. Du kan tegne ulykkesforsikringen som heltidsdækning eller som fritidsdækning og vælge forskellige summer og særlige udvidelser.

Hvad dækker ulykkesforsikringen?

Forsikringen dækker i tilfælde af død eller invaliditet (varigt mén), som følge af en ulykke. Forsikringssummen for død og invaliditet behøver ikke at være den samme.

Forsikringen kan tegnes af næsten alle der er fyldt 18 år. Når du er fyldt 67 år bliver muligheden for erstatning indskrænket indtil du fylder 70 år, hvor forsikringen helt bortfalder.

Forsikringen dækker desuden udgifter til tandskade, dog er tyggeskade undtaget.

Tillægserstatning

Medfører ulykkestilfældet en invaliditetsgrad på 30 % eller derover, ydes en tillægserstatning på lige så mange procent af invaliditetserstatningen, som invaliditetsgraden udgør.

Ring og få en snak med os.