Husforsikring

Et hus er en af de største investeringer i dit liv, så pas godt på det!

Hos os kan du tegne en husforsikring, som bl.a. kan omfatte:

  • Bygningsbrand
  • Bygningskasko, som bl.a. dækker stormskade
  • Vandskade
  • Hærværk
  • Husejeransvars- og retshjælpsforsikring
  • Brud på glas og kummer
  • Svamp og insektskader
  • Udvidet rørskadedækning, som også dækker stikledninger
  • Stikledningsforsikring, som kun dækker rør uden for huse

Sådan erstatter First

I de allerfleste tilfælde vil du kunne opnå nyværdierstatning, når du har en skade. Det betyder, at du får erstattet en bygning eller bygningsdel som ny, selvom den er forringet på grund af alder og brug. Hvis skaden kan udbedres ved reparation, får du som udgangspunkt hele udgiften dækket.

For enkelte bygningsdele med kort levetid har vi indført faste afskrivningstabeller, så det er helt gennemskueligt for dig, hvor meget erstatning, du kan opnå i hvert enkelt tilfælde.

Beregn din pris her eller ring til os og få en snak om hvordan dit hus kan forsikres bedst muligt.