Livsforsikring

Hvilke heste kan forsikres?

Vi vil gerne livsforsikre enhver hest hvis den er sund og rask og endnu ikke fyldt 16 år når du kommer til os.

Ved livsforsikringssum over 50.000,- kræves en sundhedsattest - der højest er 14 dage gammel, med dyrlægestempel og underskrift.

First Livsforikring er basisdækningen for alle hesteforsikringer hos os. 

Hvad dækker livsforsikringen
Forsikringen dækker i tilfælde af hestens:

 • Død eller påbudt aflivning i henhold til Lov om Værn af Dyr i overensstemmelse med evt. obduktionsrapport
 • Tyveri, bortkomst, transportulykke, brand og lynnedslag, der ikke er dækket af anden forsikring.
 • Fosterdækning
 • Lovpligtig ansvarsforsikring.

Inkluderet i livsforsikringen er livredning bestående af:

 • Kolikoperation
 • Anden livreddende operation
 • Ledskyldning

Kolikoperation
Forsikringen dækker:

 • Rimelige og sædvanlige udgifter til akut kolikoperation udført af autoriseret dyrlæge på et dyrehospital
 • Efterbehandling på dyrehospital indtil hesten kan hjemsendes, dog maksimalt i indtil 15 dage efter diagnosen kolik er stillet første gang.
 • Transport af hesten til og fra dyrehospitalet.

Det er en forudsætning at operationen foretages alene med det formål at redde hestens liv.

Forsikringen dækket med maksimalt kr. 30.000 pr. skade og pr. år, dog maksimalt livsforsikringssummen og maksimalt 2 gange i hestens levetid.

Anden livreddende operation
Forsikringen dækker:

 • Rimelige og sædvanlige udgifter til akut livreddende operation udført at autoriseret kirurg på et dyrehospital
 • Efterbehandling på dyrehospital indtil hesten kan hjemsendes, dog maksimalt i indtil 15 dage efter traumers opståen.
 • Transport af hesten til og fra dyrehospitalet.

Forsikringen dækket med maksimalt kr. 30.000 pr. skade og pr. år, dog maksimalt livsforsikringssummen og maksimalt 2 gange i hestens levetid.

 

Ledskyldning
Forsikringen dækker:

 • Ledskyldning i forbindelse med akut opstået sår/traume, hvor der er begrundet risiko for udvikling af septisk tilstand, der kan føre til hestens død eller aflivning i henhold til Lov om Værn af dyr.
 • Højst 3 ledskyldninger i forbindelse med samme sår/traume.

Det er en forudsætning for dækning, at første ledskyldning sker senest 24 timer efter sår/traumets konstatering.
Forsikringen dækket med maksimalt kr. 30.000 pr. skade og pr. år, dog maksimalt livsforsikringssummen og maksimalt 2 gange i hestens levetid.

Fosterdækning
Livsforsikring for hopper omfatter automatisk fosterdækning

Forsikringen dækker:

 • Kastning eller død som følge af folingskomplikationer
 • Tab af føl, hvis føllet dør eller skal aflives i henhold til Lov om Værn af dyr inden 30 dage efter fødslen.

Forsikringen erstatter som følge af ovennævnte, dokumenterede omkostninger i forbindelse med ifoling samt drægtighedskontrol efter tidligst 45 dages drægtighed.

Erstatning under denne dækning kan maksimalt udgøre 25% af hoppens livsforsikringssum, dog højst kr. 15.000.

First Livsforsikring kan udvides med en række tillægsdækninger, som du kan læse om, under de respektive afsnit i menuen til venstre.